Gesteunde projecten

OP steunt de vereniging « NOTRE ABRI »

NOTRE ABRI is een huis dat 64 kleine kinderen opvangt en huisvest. De kinderen komen uit gezinnen die door een zware crisis gaan en die er niet meer in slagen hun kinderen een veilig onderkomen te bieden en hun fundamentele noden te beantwoorden.

De kinderen worden toevertrouwd aan NOTRE ABRI door een officiële instelling (jeugdrechtbank, OCMW, erkende jeugddiensten) of door de ouders zelf. Bij hun aankomst zijn de kinderen meestal maar enkele dagen of enkele maanden oud. In de overgrote meerderheid van de gevallen zijn ze minder dan drie jaar.

Het doel dat nagestreefd wordt tijdens de duur van de opvang is werken aan de band tussen het kind en het gezin. De vaardigheden van het getroffen kind worden hersteld en ontwikkeld. Er wordt hulp geboden om de familiale crisis te bedwingen en het vertrek van het kind wordt voorbereid via een toekomstgerichte oplossing.

NOTRE ABRI verzekert een permanentie 24 u op 24, 365 dagen per jaar.

OP steunt de vereniging « FISTUL-AID »

Door het gebrek aan adequate infrastructuur en een makkelijke toegang tot medische zorgen moeten vele Afrikaanse vrouwen bevallen in moeilijke omstandigheden: de arbeid duurt soms 8 dagen.
Het kind wordt dan doodgeboren. En als de moeder het overleeft, houdt ze hier vaak fistels aan over. Dit zijn abnormale gaten tussen de blaas en de vagina en/of tussen het rectum en de vagina. Dit leidt tot volledige incontinentie en gaat gepaard met een misselijkmakende geur, waardoor de vrouwen worden verstoten. Enkel een chirurgische interventie kan hen genezen. Door geldgebrek gaan de vrouwen niet of te laat op consultatie wat de kans op genezing verkleint.

FISTUL-AID zamelt fondsen in om de medische zorgen en het verblijf gratis te kunnen aanbieden. De vereniging draagt bij tot de vorming van Congolese en Belgische dokters en verpleegkundigen. Binnen de Clinique St Joseph in Kinshasa, groeit de ‘Fistul Clinic’, gespecialiseerd in deze heelkunde. FISTUL-AID opende nabij St Joseph, ‘Rose de Jéricho’ voor de opvang en het verblijf van de getroffen vrouwen, en betaalt er alle kosten.

OP steunt de vereniging « LES 3H TROTTINETTES »

3H TROTTINETTES (of 3HT) is een vzw met als doel een activiteit aan te bieden aan de allerjongsten binnen de jeugdbewegingen (meestal 5 tot 8 jaar), tijdens het weekend van de 24h vélo van het Terkamerenbos en de 5h Bi-cross.

Het voornaamste doel is aan de allerjongsten hun eigen aflossingskoers ‘zoals de groten’ te bieden. Het evenement laat toe aan de kinderen om zich vrij te bewegen op het parcours dankzij de afbakening en het toezicht van de veiligheidsploegen. Alle leden en organisatoren van 3HT zijn vrijwilligers, die van ganser harte iedere editie voorbereiden.

OP steunt hockeyclub « LANGEVELD»

De hockeyclub "Langeveld" (satelliet van Royal Leopold Club) is opgericht in 1985. 
Het doel was om jonge spelers de mogelijkheid te bieden zich klaar te stomen voor de nationale divisie, waar de plaatsen beperkt zijn tot de Royal Leopold Club.

De waarden van de club gaan echter verder dan enkel sportieve ambities. Respect, voor teamgenoten, staf, tegenstanders, scheidsrechters én supporters. Plezier en de creatie van een goede sfeer in de club. Dit zijn de waarden die elke speler onderschrijft bij aankomst in de club.

Deze menselijke waarden die door hockey worden overgebracht, zijn essentieel om de doelstellingen van elk team van het "Langeveld" te bereiken zowel wat betreft de goede algemene sfeer als de houding tijdens en na de wedstrijden