Terug

Vragen over vastgoed: is het een goed moment om te verkopen?

30/03/2022

In de context van de crisis die we momenteel doormaken, is dat zeker een terechte vraag: is het nu wel het goede moment om mijn eigendom te verkopen?

Om hierop een antwoord te geven, hadden we een gesprek met Kim Ruysen, Managing Director van Trevi.

Tijdens dit gesprek kregen we een duidelijker beeld van de huidige situatie op de vastgoed-markt, het type van panden dat vandaag zeker een mooie prijs zou opleveren en ook de voordelen van een verkoop. 

  • Zullen de vastgoedprijzen ineenstorten? 

Kim Ruysen bevestigt dat de vastgoedprijzen voorlopig nog niet aan het dalen zijn. Tot nu toe zijn die in stijgende lijn blijven gaan. Maar voor het eerst in enkele jaren tijd beginnen nu ook de rentevoeten te stijgen. Ook wordt stilaan duidelijk dat de NBB overweegt om de rente-voeten te laten stijgen vanwege de toenemende inflatie waar niemand immuun voor is. Maar we verwachten niet dat die rentevoeten boven de 2% zullen stijgen, waardoor de impact voor de kredietnemers vrij beperkt blijft over een looptijd van 20 jaar. 

De markt lijkt langs koperszijde wel stilaan tot rust te komen en de geïnteresseerden storten zich niet meer massaal op elk pand, wat tot in de helft van 2021 zeker nog het geval was met een vraag die het aanbod ver oversteeg.

  • Mogen de verkopers in de huidige markt hopen op een spectaculaire meerwaarde? 

Dat hangt volledig af van de locatie van het pand. Als het pand gelegen is in een opkomen-de buurt of stad, dan zal de eigenaar inderdaad mogen hopen op een mooie meerwaarde, maar hij moet wel de juiste prijzen kennen. Centrumsteden met een positieve demografische trend, opkomende kustgemeenten en regio’s voor 2de verblijven in het algemeen doen het steevast goed qua meerwaarde bijvoorbeeld. 

In elk geval speelt in tijden van inflatie ook de waardevastheid van een pand een rol. Zelfs indien een pand vrij prijzig wordt aangekocht biedt een vastgoedinvestering nog steeds een veilige haven die de belegger beschermt tegen de hoge inflatie. Er zijn weinig klassieke be-leggingsproducten die de waardevastheid van vastgoed benaderen.

  • Zal de daling van de registratierechten in Vlaande-ren een nieuw publiek aantrekken?

Door de daling van de registratierechten in Vlaanderen, kunnen we ons afvragen of eerste kopers zo vlotter toegang zullen krijgen tot de vastgoedmarkt en het aantal transacties dus zal toenemen. Deze beslissing kan inderdaad leiden tot een zekere toename van de vraag bij jonge koppels in het kader van hun eerste aankoop. Dit zou dus een positieve impact moeten hebben op de Vlaamse vastgoedmarkt. We moeten langs de andere kant wel reke-ning houden met een dalende koopkracht, sterk gestegen renovatiekosten en een stijging van de rentevoeten die dit effect zullen temperen.

Voor investeerders die een pand kopen om te verhuren zijn de registratie dan weer geste-gen, wat het aantal transacties zou kunnen beperken. Echter zijn er zoals hierboven reeds vernoemd weinig alternatieven in de markt voor een vastgoedbelegging. 

Voor de meer toeristische investeringen bestaat er een uitgebreide markt van tweede wonin-gen die de impact van de stijgende registratierechten wel degelijk zal voelen. Panden aan de Belgische kust worden bijvoorbeeld gekocht door investeerders die voor de covidcrisis ge-woonlijk investeerden in het buitenland en nu opnieuw hun weg gevonden hebben naar dit type van panden. Zij zullen hun winstmarge wellicht zien dalen. 

De echte luxemarkt zal deze impact uiteraard niet voelen, maar het blijft een nichemarkt. 

  • Voor welk type van pand is de tijd gekomen om te verkopen? 

Als we kijken naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal Renolution 2050, een strategie om de energieprestaties van de gebouwen tegen 2050 te verbeteren, een impact hebben op de verkoop. Eigenaars die niet over de middelen of de wil beschikken om hun pand zelf te renoveren, zullen dit te koop stellen. Zeker door de stijgende renovatie- en materiaalkosten. 
Zeker voor deze categorie is verkopen interessant momenteel.

Dan zijn er nog de eigenaars van investeringseigendommen ouder dan tien jaar gelegen in heel populaire locaties in centrumsteden waar de prijzen aanzienlijk gestegen zijn. Volgens Kim Ruysen heeft hun pand reeds een niet te verwaarlozen meerwaarde opgebracht en is het moment nu gekomen om te verkopen en te herinvesteren in iets nieuws.

Jong gepensioneerden die eigenaar zijn van een vrijstaande woning die behoort tot het marktsegment van de gemiddelde en hoogste prijsklasse kunnen overwegen om hun ei-gendom nu te verkopen. Zij zullen zeker hun voordeel doen en een behoorlijke prijs krijgen. Dat geld kunnen ze dan opnieuw investeren in een comfortabel appartement.

Als ze beslissen om voorlopig niet te verkopen, zouden ze wel eens geconfronteerd kunnen worden met energierenovaties die heel duur kunnen uitvallen voor een grote woning. 

Belangrijk om weten is dat het verlanglijstje van de kopers veranderd is sinds de covidcrisis. En niet alleen wat het type van eigendom betreft, zoals we al aanhaalden in vorige artikelen. Kopers zijn immers op zoek naar een kamer meer, om in alle rust te kunnen telewerken. Door de drastisch gestegen energieprijzen is ook het EPC van de woning en het energie-verbruik nu een belangrijk aandachtspunt geworden voor de kopers. 

OP&TREVI biedt een volledige waaier van diensten aan eigenaars van onroerend goed, als investering of voor persoonlijk gebruik. Wij kunnen u helpen bij het huurbeheer of de verkoop van uw investeringseigendom en u ook investeringsadvies geven. 
Neem contact met ons op om ons meer te vertellen over uw plannen. 

Hebt u een vraag over dit artikel? U kunt ons bereiken op dit e-mailadres: bde@op.be