Terug

Wat is het reservekapitaal?

10/08/2020

De wet op de mede-eigendom legt de mede-eigenaars de verplichting op om provisies te betalen aan de syndicus van het gebouw om het kapitaal van de mede-eigendom te financieren. Dat bestaat uit het reservekapitaal en het werkkapitaal.

In dit artikel gaan we dieper in op het reservekapitaal dat bedoeld is om grote kosten aan het gebouw te dekken.

Reservekapitaal, een wettelijke verplichting

Het reservekapitaal kan worden vergeleken met een spaarrekening die wordt aangelegd om aanzienlijke toekomstige uitgaven te kunnen betalen, zoals het vervangen van een verwarmingsketel, dakisolatie, het plaatsen van een nieuwe lift.

Sinds 1 januari 2019 zijn de mede-eigenaars verplicht een reservekapitaal op te bouwen om eventuele grote kosten te dekken. Bijgevolg moeten de mede-eigenaars elk jaar (minimaal) 5% van de totale gemeenschappelijke kosten van het voorgaande jaar storten in het reservekapitaal (bron: L'écho). De wet stelt echter geen maximumbedrag vast.

Voorbeeld: als u vorig jaar € 1.000 aan gemeenschappelijke kosten heeft betaald, bedraagt uw jaarlijkse bijdrage aan het reservekapitaal € 50.

Wat als een mede-eigenaar geen storting doet?

Als een mede-eigenaar zijn bijdrage aan het reservekapitaal niet betaalt, kan de syndicus zonder toestemming van de algemene vergadering van mede-eigenaars de nodige gerechtelijke invorderingsmaatregelen nemen.

Wat gebeurt er bij de verkoop van een kavel van een mede-eigendom?

De wet bepaalt dat het geld dat in het reservekapitaal wordt gestort, toebehoort aan de mede-eigendom en niet aan de eigenaar. Als u besluit om uw eigendom te verkopen, wordt uw bijdrage aan het reservefonds dus niet terugbetaald, maar komt ze ten goede aan de nieuwe eigenaar. In tegenstelling tot het reservekapitaal wordt het werkkapitaal aan u terugbetaald op basis van uw aandeel in de mede-eigendom.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met OP via het online formulier op onze website.