Terug

Waarom vertrouwt u het beheer van uw eigendom beter toe aan een specialist?

16/08/2021

Of u nu een onroerend goed verhuurt of van plan bent dit te doen, weet dan dat u een aantal verplichtingen in acht moet nemen. Een onroerend goed verhuren vraagt immers heel wat werk. Zo moet u zorgen voor de administratieve, financiële, juridische en technische aspecten en ondertussen ook nog een goede relatie onderhouden met uw huurder. Gelukkig is er het huurbeheer om u het leven gemakkelijker te maken.
Maar waarom vertrouwt u het beheer van uw eigendom beter toe aan een specialist? Dat leggen we u in dit artikel uit.


De beheersovereenkomst


Wanneer u een beheersovereenkomst tekent, moet u zich niet bezighouden met het hele administratieve en operationele beheer van uw verhuur. Dit betekent dat u uw beheerder een volmacht geeft om alle handelingen met betrekking tot uw eigendom van u over te nemen. In het contract dat u met hem sluit, wordt bepaald in hoeverre hij zelfstandig mag handelen.
U kunt kiezen voor een makelaarskantoor dat huurbeheer als dienst aanbiedt. Sommige ondernemingen of vzw's (organisaties zonder winstoogmerk) zijn uitsluitend in deze activiteit gespecialiseerd. Als u beroep doet op de diensten van een grote huurbeheerder, zullen de prijzen zeker lager zijn. Zorg er echter voor dat u de beheerder van uw woning goed kent en dat hij of zij een goede relatie heeft met de huurders. Hij of zij zal u bij hen vertegenwoordigen.


De kosten van een huurbeheerder


Doorgaans schommelen de kosten van het huurbeheer tussen 7 en 10% excl. btw van de ontvangen huur. Elke maand betaalt de beheerder aan de eigenaar de huur min de beheerskosten. Hij kan hiervan ook de kosten aftrekken van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden waarvoor u verantwoordelijk bent.


De taken van de beheerder


Het goed voorbereiden vóór de verhuur


Voordat u uw woning verhuurt, moet u het bedrag van de huur berekenen. Naargelang de stad en de wijk wordt bij besluit een referentiehuur en een verhoogde referentiehuur vastgesteld. Indien de verhoogde prijs per vierkante meter niet wordt gerespecteerd, kunnen aan de eigenaar zware sancties worden opgelegd.
Bovendien moet de huurprijs eenmaal per jaar worden geïndexeerd. Dat betekent dat de huurprijzen de stijging van de kosten van het levensonderhoud moeten volgen en op basis hiervan moeten worden aangepast.
Verder moet het onroerend goed over een EPB-certificaat (Energieprestatie van gebouwen) beschikken. Deze ‘energie-identiteitskaart’ van gebouwen geeft de energieprestatie weer op basis van verschillende indicatoren. Het certificaat bevat ook aanbevelingen voor verbetering. De informatie van dit certificaat moet ook vermeld worden in de advertenties wanneer u een goed verhuurt. Het is de bedoeling dat kandidaat-huurders zo goed mogelijk worden voorgelicht.


Een huurder vinden


Door een beroep te doen op een specialist in huurbeheer bespaart u kostbare tijd bij het vinden van een huurder. De beheerder zal de foto’s nemen, de advertentie schrijven en publiceren, en de bezoeken organiseren. Hij zal ook nagaan of de kandidaat-huurder voldoende solvabel is voordat hij de huurovereenkomst laat ondertekenen. Hij zal er ook op toezien dat de eigenaar de vereiste verzekeringen heeft afgesloten. Bovendien stelt hij het huurcontract op, onder de door de eigenaar vastgestelde voorwaarden, en zorgt hij voor de ondertekening ervan. Hij zorgt ook voor de plaatsbeschrijving bij aanvang en vertrek met de huurder en voor de inning van de huurwaarborg. Hij overhandigt de sleutels aan de huurder en registreert het huurcontract.


Het goed dagelijks beheren


Het beheer van een eigendom is tijdrovend en vereist vaak een aanwezigheid ter plaatse. Dankzij de beheerder hoeft u zich hierover geen zorgen meer te maken. Hij ontvangt de huur van de huurder en onderhoudt het contact met de huurder. Hij zorgt er ook voor dat de nodige werken worden uitgevoerd en schade wordt hersteld, en hij ontvangt en berekent de lasten. Hij kan ook een procedure starten om onbetaalde huur te vorderen, indien u de pech hebt met dit probleem te worden geconfronteerd. Indien nodig kan hij zelfs in uw naam een gerechtelijke procedure instellen. Ten slotte kan hij de huurovereenkomst verlengen wanneer ze afloopt of kan hij ze ontbonden verklaren.
Wanneer een huurcontract afloopt, zorgt de beheerder ook voor de regularisatie van de lasten, de meterovername en de herschatting van de huurwaarde.

Door de verhuur van uw goed toe te vertrouwen aan een deskundige valt er een grote last van uw schouders. Het is echter belangrijk dat u vertrouwen hebt in de beheerder die voor u werkt.

Al generaties lang vertrouwen duizenden eigenaars op OP om hen te verlossen van alle - financiële, technische en administratieve - verplichtingen die gepaard gaan met de verhuur van hun appartement en om hen een optimaal rendement van hun vastgoedinvestering te garanderen.
Wilt ook u ons uw eigendom toevertrouwen, aarzel dan niet om dit contactformulier in te vullen.