Terug

De gemeenschappelijke delen van een mede-eigendom

23/04/2021

De gemeenschappelijke delen in een mede-eigendom kunnen verschillende vragen oproepen. Wanneer u een goed in een mede-eigendom koopt, wordt u weliswaar eigenaar van uw wooneenheid, maar dat niet alleen. De gemeenschappelijke delen zijn per definitie immers in zekere zin van iedereen. Maar wat verstaat men onder een gemeenschappelijke deel? Wie onderhoudt het? In dit uitgebreide artikel beantwoordt OP al deze vragen en nog vele andere

.

Wat is een gemeenschappelijk deel?

Volgens de definitie is dit wat in de gemeenschap wordt gedeeld. Tot de gemeenschappelijke delen van een mede-eigendom behoren dus de inkomhal van het gebouw, de fietsenstalling of het vuilnisbakkenlokaal, de ruimte die toegang geeft tot de kelders of de privégarages en de plaat waar de meters en de verwarmingsketel staan. Kortom, dit zijn de plekken die alle bewoners van de mede-eigendom vrij mogen gebruiken. Ook toegangswegen en andere binnenplaatsen of tuinen maken deel uit van de gemeenschappelijke.

Wie onderhoudt de gemeenschappelijke delen?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het lopend onderhoud en kleine en grote werkzaamheden. Alle mede-eigenaars zijn verantwoordelijk voor het lopend onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Iedereen moet respect hebben voor de gemeenschappelijke delen en mag bijvoorbeeld geen fietsen achterlaten in de inkomhal als daarvoor een speciaal lokaal is voorzien. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door alle mede-eigenaars, mogen er ook geen kinderwagens in de inkomhal worden gestald. Wat de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen betreft, mag de mede-eigendom via de syndicus een beroep doen op een extern bedrijf. Maar om de kosten te drukken, kan er ook voor worden gekozen een planning op te stellen waarbij de mede-eigenaars beurtelings zelf de gemeenschappelijke delen schoonmaken. Die planning kan per verdieping worden opgesteld: alle bewoners van de verdieping maken bijvoorbeeld één keer per week de gang schoon. Voor de benedenverdieping en inkomhal, die door alle bewoners van de mede-eigendom worden gebruikt, is dit beurtelings de verantwoordelijkheid van alle bewoners van de mede-eigendom. Let op : het onderhoud van bijvoorbeeld de vloeren is misschien vrij eenvoudig te beheren, maar andere taken (zoals de ramen, het schoonmaken van de vuilnisbakken en de groene ruimtes) zijn veel complexer. Er kan daarom worden overwogen om het lopend onderhoud te verdelen tussen de bewoners en een gespecialiseerd bedrijf. De syndicus is verantwoordelijk voor alles wat kleine werkzaamheden (zoals het vervangen van een gloeilamp) of grote werkzaamheden (bijvoorbeeld schilderwerken) betreft. Over die werkzaamheden wordt gestemd tijdens de algemene vergadering. Het reglement van mede-eigendom bepaalt wat u wel of nier mag doen in de gemeenschappelijke delen. Het beste voorbeeld is of u met Kerstmis versiering mag aanbrengen of niet.

Wie is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke delen?

Zoals hierboven vermeld, moet elke bewoner zich verantwoordelijk voelen voor de gemeenschappelijke delen. De spreuk' de vrijheid van de een stopt waar die van de ander begint' tot het motto van het gebouw te maken zorgt voor enne aangenamer gemeenschapsleven. Goed onderhouden en gerespecteerde gemeenschappelijke delen zorgen er ook voor dat u op min of meer lange termijn geen werkzaamheden hoeft te plannen. Dat zijn dus besparingen. De syndicus zorgt namens de vereniging van mede-eigenaars voor de verzekering van de gemeenschappelijke delen. De algemene vergadering van mede-eigenaars beslist over de gewenste dekking. De syndicus betaalt de premies en berekent de kosten door aan elke mede-eigenaar, die dan zijn aandeel moet betalen.