Terug

Wat is de rol van de syndicus bij het verkoop van vastgoed?

15/03/2021

U bereidt zich voor om uw vastgoed in mede-eigendom te verkopen. Zodra de bezeoekn voorbij zijn en uw koper heeft beslist, moet u de notaris een aantal documenten bezorgen, zodat hij de verkoopakte kan opstellen.
Gelukkig is de syndicus er om u te helpen met het gedeelte "mede-eigendom". Ontdek in dit artikel wat zijn of haar rol bij een verkoop nu precies is.

De dagelijkse rol van de syndicus

De syndicus van een mede-eigendom staat in vor het dagelijks beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Hij of zij vormt dus een echte verbindiing tussen alle eigenaars, maar ook tussen de eigenaars en de uitvoerders van het correcte onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

De rol van de syndicus bij het verkoop van vastgoed

Waneer u uw vastgoed verkoopt, moet de toekomstige koper goed worden geïnformeerd over zijn oh haar toekomstige relaties met de andere mede-eigenaars. Zo kan de notaris, de verkoper of het makelaarskantoor dat belast is met de verkoop, aan de syndicus de documenten vragen die wij voor u in detail zullen beschrijven. Deze elementen moetn hen worden bezorgd binnen een maximale termijn van 15 dagen.

  • Het bedrag van het werkkapitaal en van het reservkapitaal : dit zjin twee afzonderlijke provisies. het bedrag van de provisies wordt berkend volgens de quotiteiten van het gebouw die elke mede-eigenaar in zijn of haar bezit heeft. De basisacte en het bijhorende reglement van mede-eigendom defininëren deze quotiteiten en de manier waarop de lasten worden verdeeld. Zo voeden de betaalde provisies het reservkapitaal. Het reservkapitaal bestaat uit het bedrag van de voorschotten die de mede-eigenaars hebben betaald voor de niet-periodieke uitgaven of de grote herstellingen (vervangen van de lift, verven van de gezel enz.). Het werkkapitaal is bedoeld om de courante behoeften van het mede-eigedom te dekken. Dat is dan bijvoorbeeld het onderhoud van de lift, de schoonmaak van de gemeenschappelijke, de conciërkekosten enz.
     

Wordt het appartment verkocht, dan behoort het reservekapitaal toe ann het mede-eigendom. De mede-eigenaar-verkoper wordt dus niet terugbetaald. Tenzij anders vermeld in de voorlopige verkoopakte, omvat de verkoopprijs het aandeel in het reservekapitaal, ten voordele van de koper dus.

Dit is echter anders voor het werkkapitaal. Er wordt geen afrekening gemaakt tussen de verkoper en de koper. Maar de syndicus zorgt wel voor een afrekening. Deze laatste wordt geïnformeerd over de datum van de authentieke verkoopakte. Hij maakt de afrekening en betaalt de verkoper zijn aandeel terug. De koper moet dan de provisie betalen die bestemd is voor dit werkkapitaal.

  • De eventuele achterstallige bedragen verschuldigd door de cedent U moet weten dat sinds de wet op de mede-eigendom van 2019, de mede-eigendom vandaag een preferente schuldeiser is. In geval van een verkoop nemen we de lasten op de verkooopprijs (lasten, grond...), een beetjze zoals de fiscus.
  • De situatie van de verzoeken tot storting, bestemd voor het reservkapitaal en besloten door de algemene vergadering (AV) vóór de datum van de overdracht van de eigendom met zekerheid vastlag. In desbtreffend geval, de lijst van lopende gerechtelijke procedures met betrekking tot de mede-eigendom.
  • De notulen van de gewone en bijzondere AV van de drie laatste jaren, evenals de periodieke afrekeningen van de twee laatste jaren. Ieder jaar wordt op een min of meer vaste datum een gewone algemene vergadering georganiseerd om de balans van het voorbije jaar op te maken en om de werkzaamheden en andere gebeurtenissen voor het komende jaar te plannen. Er wordt een bijzondere algemene vergadering gepland waneer een punt dringend moet worden behandeld (werkzaamheden in de gemeenschappelijke delen, bijvoorbeeld in geval van aanzienlijke schade). 
    En kopie van de laatste balans die is goedgekeurd door de algmene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars.

Vial al deze documenten kan de koper kennis nemen van alle informatie met betrekking tot het mede-eigendom. De verkoop moet voor beide partijen  gebeuren in alle vertrouwen en alle sereniteit.

OP, een syndicus aan uw zijde

Wist u dat OP via zijn syndicusdienst al 145 jaar mede-eigenaars bijstaat ? Deze jarenlange ervaring garendeert de ernst en trasparantie naar de mede-eigenaars toe. Vu het on line formulier in voor meer informatie