Terug

De documenten die uw syndicus u dient te bezorgen

22/02/2021

De syndicus staat in voor het dagelijks beheer van de gemeenschappelijke delen binnen het appartementsgebouw. Alle eigenaren zijn dus werkelijk met elkaar verbonden, maar zo is er ook een verband tussen de eigenaren en diegenen die instaan voor het goed onderhoud van de gemeenschappelijke delen. De wet op mede-eigendom stipuleert dat een syndicus alle documenten of niet-confidentiële informatie inzake de mede-eigendom ter beschikking moe stellen van de eigenaren.

In dit artikel ontdekt u welke documenten de syndicus verplicht aan u dient over te maken.

U bent eigenaar van een appartement in mede-eigendom

Oproep tot de Algemene Vergadering

Dat is effectief het allereerste document dat de syndicus u dient over te maken. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt u per aangetekend schrijven opgestuurd minstens 15 dagen voor de aanvangsdatum. Volgende zaken dienen op de brief te staan:

 • Plaats, datum en tijdstip van de Algemene Vergadering
 • De Agenda, bepaald door de syndicus
 • De wijze van inzage tot documenten met betrekking tot de opgenomen agendapunten

De boekhouding

De syndicus is eveneens verantwoordelijk om u de volledige boekhouding van de mede-eigendom ter beschikking te stellen. Dit kan gaan om een periodieke afrekening (trimestrieel) of een jaarlijkse afrekening.

 1. Gedetailleerde (justifieerbare) toelichting bij de uitgaven op kosten van mede-eigendom
 2. Boekhouding op balansdatum
 3. Afrekening van elke individuele mede-eigenaar
 4. Detailrekening van besteding reservefonds binnen een bepaalde periode. In deze rekening wordt duidelijk het restsaldo van de voorafgaande periode toegelicht, de boekhoudkundige verrichtingen met uitleg langs credit en debet zijde.
 5. Overige documenten: hoewel deze mogelijks niet noodzakelijk zullen zijn voor alle mede-eigenaren, kan de syndicus ook rekeningen voorleggen van leveranciers, schaderegelingskosten, de credit en debet van de bankrekeningen. 
 6. Indien er gemeenschappelijke tellers zijn voor verwarming en/of koud water en/of warm water, zal de syndicus elke mede-eigenaar een afrekening van het privatief verbruik bezorgen. Deze afrekening wordt gebruikelijk opgesteld door een meteropname bedrijf (Caloribel, Energy control, Fluvius,…)
 7. U heeft eveneens recht op een kopie van de verzekeringspolis

U wenst een appartement in mede-eigendom te kopen

Indien u een appartement (of een appartement in mede-eigendom) koopt, moet de verkoper u bepaalde zaken overmaken:

 • De basisakte die het vastgoed beschrijft met een precies overzicht van de samenstelling van de privatieve delen alsook hun aandeel in de gemeenschappelijke delen
 • Het reglement van mede-eigendom die de rechten en plichten beschrijft van elke mede-eigenaar (reglementering inzake uitvoeringswerken, verbod op bepaalde activiteiten,  enzovoort...) alsook de verdeling van de kosten voor onderhoud en herstel van gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld: verdeling van de kosten voor de lift) 
 • Het reglement van inwendige orde die een aantal praktische modaliteiten definieert, meer bepaald alles wat noodzakelijk is om het verband tussen mede-eigenaren te harmoniseren

Tot slot hoort u ook volledig geïnformeerd te worden over uw toekomstig verband met de andere mede-eigenaren. De syndicus moet volgende informatie en documenten ter beschikking kunnen stellen op eenvoudig verzoek van de notaris, verkoper of vastgoedagentschap en dit binnen de 15 dagen na aanvraag:

 • Het bedrag van het werkkapitaal en het reservefonds
 • Het bedrag van eventuele achterstallen van de overdrager
 • Overzicht van de stortingsopvraging met betrekking tot het reservefonds en beslissingen van de Algemene Vergadering (AV) voorafgaand aan de overdrachtsdatum van het goed  
 • Indien van toepassing, het verslag van lopende juridische procedures betreffende de gemeenschap
 • De Proces-Verbaal van de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van de drie afgelopen jaren alsook de periodieke afrekeningen van de twee afgelopen jaren
 • Een kopie van de laatste goedgekeurde balans van de Algemene Vergadering van mede-eigenaren

OP de syndicus aan uw zijde

Wist u dat OP al ruim 145 jaar gespecialiseerd is als syndicus? Dat dit jarenlang succes te danken is aan een transparante verstandhouding met de mede-eigenaren? Dit en nog veel meer informatie is voor u beschikbaar zodra u ons online formulier invult.