Terug

Verhuurders, huurders: wie moet wat betalen?

23/11/2020

Sinds de hervorming van de huurwetgeving in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018 is er geen twijfel meer over de verdeling van de kosten tussen de verhuurder (eigenaar) en de huurder. Het is echter niet altijd eenvoudig om te weten wie, de huurder of de eigenaar, het onderhoud van het gebouw en eventuele reparaties voor zijn rekening moet nemen.

Daarom hebben Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lijst gepubliceerd die onderscheid maakt tussen de onderhoudswerken en herstellingen die ten laste van de verhuurder zijn en welke ten laste van de huurder zijn. Die niet-uitputtende lijsten nemen de meeste twijfels weg die nog zouden kunnen bestaan voor de eigenaar en de huurder. In dit artikel ontleedt OP de belangrijkste regels van de lijst die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgesteld.

Grote herstellingen

Grote herstellingen zijn ten laste van de eigenaar. Wat wordt verstaan onder ‘grote’ herstellingen? Concreet gaat het om de vervanging van de verwarmingsketel, het omhakken van een boom die dreigt om te vallen, de herstelling van het dak, de reparatie van de voordeur enz. Met andere woorden, de eigenaar is verplicht het gebouw in goede staat te onderhouden en dus alle herstellingen uit te voeren die zich opdringen.

Bovendien moet de eigenaar ook tussenkomen bij de herstelling van defect materiaal op voorwaarde dat de huurder dit heeft meegedeeld en de oorzaak niet te wijten is aan een slecht gebruik of gebrekkig onderhoud door de huurder.

Het onderhoud

Het onderhoud van de woning is de verantwoordelijkheid van de huurder, die verplicht is om het pand als een goede huisvader te gebruiken en zich op redelijke en vooruitziende wijze te gedragen. Bijgevolg moet de huurder de bijbehorende kosten voor zijn rekening nemen.

Welke reparaties zijn ten laste van de huurder?

  • Herstelling van een deurklink
  • Herstelling van een schakelaar
  • Vervanging van een sanitaire afdichting
  • Ontkalken van een boiler of een kraan

De huurder moet er ook voor zorgen dat de verplichte onderhoudswerkzaamheden worden gedaan (verwarmingsketel, schoorsteen vegen enz.) en de facturen betalen. Hij is ook aansprakelijk voor de onderhoudskosten van de lift als hij in een flatgebouw woont, ook als hij op de benedenverdieping woont (en de verdeling van de lasten tussen de mede-eigenaars dit voorziet).

De informatieplicht

Een goede communicatie tussen de verhuurder en huurder is essentieel. Ten eerste moet de huurder de verhuurder binnen een redelijke termijn inlichten over alle defecten of afwijkingen (bijvoorbeeld aanwezigheid van vocht of binnendringen van water) in het gehuurde goed. Ten tweede moet de eigenaar de huurder alle nuttige informatie verstrekken om het juiste gebruik van de apparaten, uitrusting en materialen die in het gehuurde goed ter beschikking zijn gesteld te garanderen.

Lagere huurprijs

Voor dringende reparaties die niet kunnen wachten tot het einde van de huurovereenkomst, zal de huurder deze moeten dulden, ook als ze overlast veroorzaken. Als de werkzaamheden meer dan 40 dagen duren, zal de huurprijs worden verlaagd. Als de woning onbewoonbaar is door de werkzaamheden, kan de huurder aan de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden.

Wenst u meer informatie over de huurovereenkomst ? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen !