Terug

Uw huis verkopen: checklist van de punten die u moet controleren

16/11/2020

Een onroerend goed verkopen vergt een gezonde dosis organisatie. Opdat u niets zou vergeten, heeft OP voor elke verkoper van een onroerend goed een checklist opgesteld!

 

Raming van de verkoopprijs en verkoopstrategie

De raming van de verkoopprijs is de eerste stap van uw verkoopproject. Een woning heeft een hoge sentimentele waarde voor de eigenaars. Ondanks die emotionele afhankelijkheid, wordt aanbevolen om blijk te geven van objectiviteit bij de raming van een onroerend goed. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar vastgoedprofessionals beschikken over informatie, kennis, knowhow en vooral ervaring in deze sector. Daarom raden wij u aan om voor deze eerste stap een beroep te doen op een vastgoedexpert. Hij is de enige die rekening kan houden met alle kenmerken van uw woning, die uw verkoopprijs verhogen of verlagen.

Als u beslist op eigen houtje te handelen, zorg er dan voor dat uw ogen niet groter zijn dan uw maag! De meest voorkomende fout is immers dat u uw woning overschat (men vindt zijn eigen huis altijd mooier dan dat van de buren) en de prijs opdrijft omdat u ervan uitgaat dat de koper er achteraf toch zal over onderhandelen. Het is daarom beter om de juiste prijs aan te bieden, wat evenmin makkelijk is, dat geven we toe. Ten slotte moet u weten dat er veel factoren in overweging worden genomen, zoals de geografische ligging, de directe omgeving van de woning, de inrichting enz. Een geoefende blik is altijd een meerwaarde.

Wist u dat OP een taxatiedienst voor vastgoed aanbiedt ? 

Verkoopstrategie

Nadat uw pand is getaxeerd, gaat u uw verkoopstrategie kiezen. Verkopen tussen particulieren of de verkoop van uw woning aan een vastgoedkantoor toevertrouwen ?

Bij OP zeggen wij ‘ieder zijn vak’. Het verkopen (of verhuren) van een woning is immers niet voor iedereen weggelegd. Er zitten echte verkooptechnieken achter, en verschillende middelen (ervaring, secretariaat, netwerk, vakkennis enz.). Bij OP zorgen wij ook voor de administratieve opvolging, wat niet per se eenvoudig is. Maar het belangrijkste is misschien wel onze relatie met de onroerende goederen die we verkopen. U moet bovendien ook weten dat elke nieuwe verkoop een opdracht is die we ernstig nemen. Daarom steken we al onze energie in het bereiken van ons doel... en dat van u. Wij begeleiden u van begin tot eind bij uw vastgoedproject. Ten slotte bestaat onze rol er ook in om u gerust te stellen, u te helpen en de stress te beheersen, wat vaak belangrijk is bij de aankoop of verkoop van een woning.

Verzamelen van alle noodzakelijke documenten

Wanneer u uw woning te koop aanbiedt, moet u een hele reeks verplichte documenten aan de notaris voorleggen. De verplichtingen van de verkoper vergroten de rechtszekerheid van de akte, waardoor de koper met kennis van zaken de verbintenis kan aangaan en onaangename verrassingen kunnen worden vermeden. Aarzel echter niet om zelf het initiatief te nemen en contact op te nemen met uw notaris zodra u van plan bent uw woning te verkopen, zodat hij u optimaal advies kan geven.

Lijst van de documenten die u moet voorzien:

Eigendomsakte

Dit is de notariële akte van de aankoop van de woning (haar identiteitskaart zo u wilt) die uw notaris u bij de aankoop van uw woning heeft overhandigd.

Documenten met betrekking tot de huur

Indien het gebouw dat u verkoopt wordt verhuurd, moet u de toekomstige koper alle informatie over de huursituatie van uw woning doorgeven: de huurovereenkomst (= het huurcontract), de plaatsbeschrijving, informatie over de huurwaarborg (bewijs van storting), het betaalde huurbedrag, het bedrag van de lasten enz.

Postinterventiedossier (PID)

Dit document bevat alle werkzaamheden die sinds 1 mei 2001 in uw gebouw zijn ondernomen en uitgevoerd. Het dossier bevat onder andere de bestekken, plannen, lastenboeken, foto’s, facturen enz.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

U bent verplicht om het EPC weer te geven in de advertentie van de verkoop van uw pand en dit EPC mee te delen aan de toekomstige koper vóór de ondertekening van het compromis. De aanvraag voor een EPC moet bij een erkend EPC-certificeerder worden ingediend. Een EPC is in principe 10 jaar geldig. Als u er al een heeft dat minder dan 10 jaar oud is, kunt u het hergebruiken. Als uw certificaat meer dan 10 jaar oud is, moet u het vernieuwen.

Keuringsattest van de elektrische installatie

Voor de elektrische installatie van uw woning moet u een keuringsverslag overleggen. De controle moet worden uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie en biedt de koper inzicht in hoe het met de elektrische installatie is gesteld. Twee mogelijke scenario's:

  1. De elektriciteit voldoet niet aan de wettelijke vereisten: in dit geval heeft de koper 18 maanden de tijd om dit in orde te brengen vanaf de datum van de ondertekening van de authentieke akte.
  2. De elektriciteit is conform: het keuringsverslag is 25 jaar geldig.

Gegevens met betrekking tot de mede-eigendom

Als uw goed deel uitmaakt van een mede-eigendom, moet u verplicht een hele reeks documenten aan de koper verstrekken, zoals de basisakte, het reglement van mede-eigendom, de notulen van de algemene vergaderingen enz.

Stedenbouwkundige informatie

In de advertentie van de verkoop van uw woning moet u minstens de recentste stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed en informatie over de stedenbouwkundige vergunningen en certificaten vermelden. Die informatie kunt u krijgen bij uw gemeente, die ze u binnen een termijn van 30 dagen verplicht moet bezorgen.

Bodemattest

Een bodemattest is verplicht en moet aan de koper worden overhandigd voordat het compromis wordt ondertekend. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet u de aanvraag voor dit attest indienen bij het BIM.

Vergeet ten slotte ook niet de documenten waaruit uw burgerlijke staat blijkt, zoals uw identiteitskaart en uw eigendomsakte. U zult ze moeten meenemen als u naar de notaris gaat.

Voorbereiding van de woning voor bezoeken

Dit lijkt vanzelfsprekend, en toch!

Voor aanvang van de bezoeken raden wij u aan om uw woning zoveel mogelijk op te ruimen. Het is immers moeilijk om je thuis te voelen in ruimten waar elk hoekje vol spullen staat. Zorg er daarom ook voor dat er niet te veel meubels in de ruimten staan zodat de bezoekers zich er beter kunnen in inleven, maar vooral om de grootte van de kamers te benadrukken en hun volledige potentieel te tonen.

Een defecte lamp, een lekkende kraan, (te) zichtbare elektriciteitsdraden? Het zijn die kleine details die een negatief beeld kunnen geven en potentiële kopers kunnen ‘afschrikken’. Laat deze kleine reparaties uw verkoopkansen niet verkleinen en zorg ervoor dat alles perfect in orde is bij de bezoeken.

Vergeet ten slotte niet uw woning grondig op te ruimen en schoon te maken.

 

Wilt u uw woning verkopen met OP? Neem voor meer informatie contact met ons op via ons online formulier.