Terug

Het reglement van mede-eigendom

19/10/2020

Eigenaar zijn van een appartement betekent ook deels eigenaar zijn van een gebouw dat toebehoort aan een gemeenschap van eigenaren. Bij het leven in gemeenschap horen helaas regels, daarom definiëren de basisakte en het reglement van mede-eigendom de rechten en plichten van alle partijen, zodat het dagelijks leven binnen het mede-eigendom probleemloos verloopt.

De basisakte

De basisakte is zo’n beetje de identiteitskaart van het appartementsgebouw. Dat document bevat onder meer de beschrijving van het vastgoed, de gemeenschappelijke en privatieve delen. De basisakte wordt opgesteld door de notaris op initiatief van de bouwheer van het appartementsgebouw en bevat de volgende informatie :

 • Het volledige vastgoed : beschrijving van elk perceel van het gebouw;
 • De gemeenschappelijke delen : de delen van het gebouw die toebehoren aan alle mede-eigenaren, zoals de lift, de inkomhal, het dak enz.;
 • De privatieve delen : de delen van het gebouw die exclusief toebehoren aan elke eigenaar;
 • Bepaling van het aandeel in de gemeenschappelijke delen toegekend aan elk privatief deel : die aandelen worden doorgaans bepaald aan de hand van drie criteria: de netto-oppervlakte van het privatieve deel, de aanwending ervan en de locatie. Een rapport van een notaris, landmeter of architect motiveert de vastlegging van de quota.

Het reglement van mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom bepaalt de rechten en plichten van elke mede-eigenaar. Over het algemeen stelt een notaris één tekst op die zowel de basisakte bevat als het reglement van mede-eigendom. Die documenten moeten een authentieke akte vormen en worden opgesteld in één van de landstalen.

Het reglement van mede-eigendom bevat:

 1. de beschrijving van de rechten en plichten van elke mede-eigenaar,
 2. de berekeningsmethode voor de mede-eigendomslasten,
 3. de werking van de algemene vergadering,
 4. de regels van de syndicus (werking, benoeming, mandaat enz.).

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement legt de regels voor het samenleven vast en moet worden nageleefd door allebewoners van het gebouw. Dit document wordt over het algemeen uitgehangen in het gebouw (vaak in de inkomhal) en kan door elke betrokkene ter plaatse worden geraadpleegd.

Het reglement bevat de bepalingen die het leven in mede-eigendom vergemakkelijken en bepaalt de materiële organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Deze punten kunnen worden opgenomen:

 • te nemen maatregelen bij een verhuizing,
 • verplichting om de voordeur op slot te doen vanaf 20 u,
 • richtlijnen in verband met de vuilbakkenberging,
 • het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes (garages, parkeerplaatsen, lift, tuinen enz.),
 • benoeming van de syndicus,
 • onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes,
 • de huurvoorwaarden.

Updates en/of wijzigingen

De basisakte en het reglement van mede-eigendom vormen de statuten van het gebouw. Elke wijziging daaraan moet worden vastgelegd in een notariële akte. Het huishoudelijk reglement mag wel worden opgesteld door de algemene vergadering van mede-eigenaars en mag worden bijgewerkt door de syndicus.

De update van het reglement van mede-eigendom moet onmiddellijk in orde worden gebracht door de syndicus, in functie van de wijzigingen die tijdens de algemene vergadering zijn aangenomen. Verder moet over het algemeen elke beslissing van de algemene vergadering, of ze nu aanleiding geeft tot een wijziging van het reglement of niet, worden opgenomen in een register dat is neergelegd op de zetel van de vereniging, binnen de maand van opstelling.

 

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Met haar uitgebreide kennis op het vlak van syndicusbeheer, staat de groep OP voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op via ons onlineformulier.