Blog

HET “OP HUURCONTRACT” AANGEPAST AAN DE STAATSHERVORMING

01/08

Sinds bijna 50 jaar zijn de huurovereenkomsten opgesteld door vastgoedgroep OP een referentie op de markt. Deze modelcontracten moeten nu grondig aangepast worden vermits de zesde staatshervorming belangrijke bevoegdheden in verband met de verhuring van vastgoed heeft toegewezen aan de gewesten. De Brussels ordonnantie terzake werd van kracht op 1 januari 2018.

Van...

Meer laden